Profil

Charakteristické a hlavné čínnosti sú výroba a montáž systémov potrubí v priemyselných zariadeniach.

Spoločnosť Eurotec s.r.o. sa taktiež zameriava na:

  • zváračské, potrubárske, zámočnícke a elektrotechnické práce,
  • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie oceľových konštrukcií,
  • výroba, montáže a rekonštrukcia potrubných rozvodov,
  • transport technologických zariadení (demontáž – prevoz – montáž),
  • montáž a servis strojov a technologických zariadení,
  • elektromontáž, výroba a montáž nn elektrorozvádzačov, dátové rozvody a elektroinštalačné práce.

V dôsledku týchto činností máme v oblastiach priemyselných montáži veľké skúsenosti za nutných predpokladov plnenia vysokých požiadaviek kvality.

Pracujeme podľa výkresovej dokumentácie, resp. isometrie. Dlhodobo zamestnávame zamestnancov, ktorých odborná kvalifikácia je na vysokej úrovni a ich schopnosti odpovedajú náročným úlohám, ktoré sú im zadané.

Vedľa skúseností a kvality našich služieb kladieme veľký dôraz na dodržanie termínov pri výrobe a montáži.

Spoločnosť spolupracuje so zahraničnými firmami v krajinách Európskej Únie, ktoré poskytujú dlhoročné skúsenosti a výbornú spoluprácu už niekoľko rokov.